siêu khuyến mãi

 làm sinh trắc vân tay cùng youscan  

 Youscan hiện đang khuyến mãi các gói làm sinh trắc vân tay với mức giá ưu đãi để 

anh chị dễ dàng có sự lựa chọn phù hợp cho bản thân mình. 

các gói ưu đãi sinh trắc vân tay 


Sinh trắc vân tay

 phân tích năng lực

1.900.000 đồng/người

1.400.000 đồng/người 

 • Nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của con cũng như định hướng nghề nghiệp.
 • Được tư vấn trong khoảng 30-40 phút
 • Bản báo cáo  đầy đủ gồm 40 trang       ( phân tích về tính cách và năng lực )
 • 5 buổi tư vấn online miễn phí trong 1 năm đầu tiên

Sinh trắc vân tay đầy đủ 

( Không tư vấn) 

1.600.000 đồng/kết quả

1.000.000 đồng/kết quả

 • Bản báo cáo  đầy đủ gồm 40 trang            ( phân tích về tính cách và năng lực )
 • Tư vấn 1h cho mỗi kết quả
 • 5 buổi tư vấn online miễn phí trong 1 năm đầu tiên
 • Nhắc lại các nội dung trong buổi tư vấn trong 6 tháng kể từ khi nghe tư vấn
 • Tài liệu hướng dẫn việc nuôi dạy con trong vòng 3 năm

Sinh trắc vân tay đầy đủ 

( Bao gồm cả tư vấn )

3.500.000 đồng/người

2.700.000 đồng/người

 • Bản báo cáo  đầy đủ gồm 40 trang        ( phân tích về tính cách và năng lực )
 • Tư vấn 1h cho mỗi kết quả
 • 5 buổi tư vấn online miễn phí trong 1 năm đầu tiên
 • Nhắc lại các nội dung trong buổi tư vấn trong 6 tháng kể từ khi nghe tư vấn
 • Tài liệu hướng dẫn việc nuôi dạy con trong vòng 3 năm

Đặc biệt: Nếu làm cho 2 người, 

chi phí chỉ còn

2.500.000 đồng/người

Đăng ký làm sinh trắc vân tay

463
465
467
>