Đây là đặc điểm của những đứa nhỏ có chủng vân tay AS

Và để khám phá sự đa dạng đó 1 bản báo cáo sinh trắc vân tay đầy đủ sẽ giúp các mẹ hiểu đầy đủ hơn về con mình. Bản báo cáo đó sẽ gồm các phần:

Tính cách bẩm sinh của con 

98all

9 chỉ số thông minh

Thuyết đa thông minh

Khuyến nghị nghề nghiệp theo bẩm sinh

Phong cách học tập theo VAK

98all

10 vùng chắc năng não bộ

98all

Mỗi phần nội dung trên đều sẽ như 1 bức tranh mà các mẹ khám phá về con mình.
Vậy, hãy cùng Youscan tìm hiểu kỹ hơn dịch vụ sinh trắc vân tay.

Tìm hiểu kỹ hơn dịch vụ

Đăng ký làm sinh trắc ngay

Các câu chuyện ứng dụng sinh trắc vân tay