CHỦNG VÂN TAY ARCH

CHỦNG VÂN TAY ARCH
Chủng vân tay Arch được ví như là Núi, bền vững như Núi.

Ông Francis Galtons là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hóa việc phân chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân Whorl, vân Loop, vân Arch.
Năm 1892, ông nghiên cứu về hình dạng các chủng vân tay thì sự kết hợp giữa các chủng vân tay khác nhau có thể giúp khám phá thú vị vì tính cách đặc trưng của con người. Khoa học sinh trắc vân tay sẽ nói rõ hơn về các chủng vân tay này.
Chủng vân tay Arch chia làm 5 mẫu vân tay: AS, AT, AU, AR, LF.

Đặc điểm chủng vân tay Arch:
– Mẫu người theo phong thái từng bước, làm việc trình tự, đòi hỏi sự chắc chắn.
– Đòi hỏi thực tế, cụ thể và chi tiết, chỉ chấp nhận vấn đề khi có chứng cứ rõ ràng, hay thông tin xác thực.
– An toàn là yếu tố đầu tiên, vì vậy người có chủng Arch thường đa nghi, có cảm giác đề phòng với bất cứ điều gì mới.
– Có khả năng hấp thu không ngừng, hấp thu vô hạn giống như 1 miếng bọt biển thấm nước.
– Trách nhiệm cao. Cam kết nhiệm vụ với sự tuân thủ nghiêm ngặt.
– Quyết tâm và kiên trì.
– Rất chân thành với tình cảm lâu dài đặc biệt với những người họ tôn trọng.
– Ý thức mạnh mẽ về công lý.
– Không thích tư duy trừu tượng và mơ hồ.
– Họ giữ bí mật, kín đáo, tránh tin đồn, chăm chỉ, đáng tin cậy .
– Ý kiến kiên định, họ thích những cách thức đơn giản và truyền thống.
– Thích làm theo lối mòn những quan điểm mà mình nghĩ đúng, không thích thay đổi.
– Thích an toàn , công việc và phong cách sống đơn giản, thực tế.
– Họ có khả năng hướng dẫn cho người khác về các quy trình.
– Họ đề ra những tiêu chỉ để xây dựng và gắn kết các mối quan hệ trong gia đình

>