Chuyên viên tư vấn Bùi Thị Hiền

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÙI THỊ HIỀN
– Tốt nghiệp cử nhân công tác xã hội trường đại học lao động xã hội
– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core
– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes
– Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp.

Chuyên viên tư vấn Bùi Thị Hiền

KINH NGHIỆM
– Tư vấn cho hơn 500 gia đình tại Hà Nội xử lí các vấn đề gặp phải với con, với các thành viên trong gia đình
– Kinh nghiệm xử lý các ca rối nhiễu, tự kỉ, bướng bỉnh
– Kinh nghiệm tư vấn gần 2 năm trong nghề.
Được khách hàng đánh giá là một trong những tư vấn trẻ có triển vọng và yêu nghề. Tận tâm với công việc tư vấn .
Câu nói yêu thích nhất của Hiền là “ Người ta tìm thấy tương lai qua những vì sao, còn tôi nhìn thấy tương lai ngay trong tay mình”

>