Chuyên viên tư vấn Đào Thị Phượng

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐÀO THỊ PHƯỢNG

  • Cử nhân công tác xã hội trường Đại học Công Đoàn
  • Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp.
  • Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core

Chuyên viên tư vấn Đào Thị Phượng

 

KINH NGHIỆM :

  • Tư vấn cho hơn 1000 gia đình trên địa bàn HN
  • 4 năm kinh nghiệm xử lý nhiều ca khó, có liên quan đến tự kỉ tăng động giảm chú ý

Khả năng tốt nhất của Phượng là kĩ năng lắng nghe thấu hiểu để tìm ra được điểm quan trọng của vấn đề. Câu nói tâm đắc nhất của Phượng  là “ Cư xử chân thành sẽ nhận được lại sự chân thành”

>