Chuyên viên tư vấn Nguyễn Quang Tiến

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NGUYỄN QUANG TIẾN

– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core
– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes
– Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp.

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Quang Tiến

KINH NGHIỆM :
– 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sinh trắc vân tay
– Tư vấn cho hơn 2000 gia đình xử lí các vấn đề đang gặp phải với con, với các thành viên.
Được đánh giá là một trong những người có chuyên môn vững nhất, đi đầu trong lĩnh vực sinh trắc vân tay và người có tâm, có nhiệt huyết, tận lực tận tình trong ngành giáo dục gia đình và trẻ em.
Câu nói tâm đắc nhất của Tiến là “ Tôi là ai không quan trọng nhưng những gì tôi làm đang định nghĩa tôi một cách chính xác nhất “

>