Chuyên viên tư vấn Nguyễn Văn Ninh

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NGUYỄN VĂN NINH

– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm Core
– Tốt nghiệp khoá tham vấn tâm lý tại trung tâm KidTimes
– Tốt nghiệp khoá đào tạo chuyên môn sinh trắc vân tay do Trung tâm ADA cung cấp.

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Văn Ninh

KINH NGHIỆM :
– Tư vấn hơn 1000 gia đình có nhu cầu định hướng và phát huy năng lực của con
– Gần 4 năm kinh nghiệm trong nghề làm việc với trẻ con và cha mẹ.
Được đánh giá là một chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm, luôn dốc hết sức mình cho KH. Câu nói tâm đắc nhất của Ninh là “ Không có đổ lỗi, chỉ có giải pháp mới giải quyết được vấn đề đang gặp “

>