CÔ ĐỘC BỞI SỰ ĐẶC BIỆT

⚠⚠⚠CÔ ĐỘC BỞI SỰ ĐẶC BIỆT ⚠⚠⚠.

Với mỗi một chủng vân tay hiếm, ít người có.Mình hay gọi là “chủng đặc biệt”, điểm chung của họ đó là: THÔNG MINH, NHẠY BÉN, LÀ NGƯỜI TÀI, nhưng bên cạnh đó còn có sự CÔ ĐỘC.
Chủng vân tay đặc biệt bao gồm : Arch (SA,TA), Radial Loop(RL), và PE (WP).
⚡ Sẽ chẳng ai biết được sự cô độc của Arch khi thấy bản thân mình tiến bộ chậm so với bạn bè hay đồng nghiệp. Cảm giác muốn học muốn làm nhanh nhưng bất lực vì quá tải, vì học không đúng phương pháp. Và vì không có người đồng hành động viên.
⚡ Sẽ chẳng ai biết được sự đơn độc của RL khi thấy bản thân mình quá khác biệt với đám đông. Là không ai đồng quan điểm. Là việc họ hay bị đám đông cô lập vì khác biệt ở lối sống, sở thích, quan điểm sống và cách thể hiện. Là cảm giác cô độc khi bị người khác gọi là ” LẬP DỊ, NỔI LOẠN, LÀ KHÁC NGƯỜI”. Là bất lực khi khó có người hiểu được cảm xúc cá nhân.
⚡ Sẽ ít người hiểu cảm giác của PE khi bị chính tính cách CẦU TOÀN dày vò. Rồi tiêu chuẩn cao, về đến nhà việc chưa xong vẫn còn đắn đo chưa ngủ. Là sự khó chịu khi công việc không hoàn thành theo ý muốn. Là cảm giác bị coi là khó gần khi đặt tiêu chuẩn cao chọn người chơi cùng hay chọn bạn đời.
ĐÔI LÚC NHỮNG NGƯỜI ” ĐẶC BIỆT ẤY” HỌ MUỐN MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
KHI CON BẠN, CHỒNG BẠN CÓ NHỮNG CHỦNG VÂN TAY NÀY, BẠN ĐÃ THỰC SỰ HIỂU HỌ CHƯA?

>