youscan sinh trac van tay logo

Hợp tác kinh doanh cùng Youscan

Mô hình kinh doanh ba bên cùng thắng

Lợi ích các bên

Tại sao Youscan nói đây là mô hình hợp tác ba bên cùng thắng. Và tại sao bạn nên đăng ký chương trình trở thành đối tác

của Youscan???

Bạn sẽ nhận được gì?

  • Không cần bỏ vốn

  • Được hoa hồng hàng tháng

  • Không gặp áp lực doanh số

  • Được cung cấp các tài liệu để người nhận giới thiệu tin tưởng hơn Youscan

  • Chia sẻ 1 dịch vụ hữu ích mà mình đã kiểm chứng cho những mối quan hệ của mình

  • Nuôi dưỡng cộng đồng của mình

Bạn bè của bạn (người mà bạn giới thiệu cho Youscan) sẽ nhận được gì?

Nhận được mức giá ưu đãi hơn các mức giá do Youscan bán lẻ (không tính trong các chương trình khuyến mại lớn Youscan)

Youscan nhận được gì?

Youscan sẽ có thêm khách hàng

Đăng ký ngay

Đăng ký trở thành đối tác của Youscan bằng cách hoàn thành form phía dưới

© Company Name. All rights Reserved I Disclaimer

>