Trắc nghiệm Sinh Trắc Vân Tay 

cho trẻ nhỏ chính xác 90%

Giúp bạn hiểu được tính các của con và cách khắc phục

LỢI ÍCH THU ĐƯỢC


Cách giao tiếp với con

Biết được điểm mạnh trong tính cách của con 

Biết được điểm yếu trong tính cách của con và cách khắc phục 


ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ 

(Chỉ dành cho 30 suất)

QUY TRÌNH LÀM DỊCH VỤ


Bước 1

Scan vân tay tại nhà

Bước 2

Chờ hẹn lịch tư vấn online 

Bước 3

Tư vấn online qua

zoom trong 20 phút

CHƯƠNG TRÌNH SINH TRẮC VÂN TAY FREE CHÍNH XÁC 90% CHỈ DÀNH CHO 50 NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN

>