Tag Archives: 2 bán cầu não

Sinh trắc học dấu vân tay – Tỷ lệ vượt trội 2 bán cầu não

sinh trắc học dấu vân tay tỷ lệ 2 bán cầu não

Sinh trắc học dấu vân tay được Francis Galton khởi xướng vào cuối thế kỉ thứ XIX. Từ đó đến nay nó được phát triển mạnh mẽ nhờ một đội ngũ hùng hậu các nhà di truyền học và sinh vật học. Roger Wolcott Sperry là một nhà nghiên cứu sinh học thần kinh, người đã giành Giải Nobel Y học ... Read More »

>