Tag Archives: 8 loại hình thông minh

CHA MẸ ĐÃ TÌM THẤY “TRÍ THÔNG MINH” NỔI TRỘI CỦA CON MÌNH CHƯA?

CHA MẸ ĐÃ TÌM THẤY “TRÍ THÔNG MINH” NỔI TRỘI CỦA CON MÌNH CHƯA? Xưa nay, các bậc phụ huynh đều đã nghe đến khái niệm “trí thông minh”. Tuy nhiên, nó không phải là 8 loại hình thông minh như theo khoa học nghiên cứu, mà chúng ta hay được nghe về thông minh logic – toán học (IQ). ... Read More »

>