Tag Archives: chỉ số ATD

Sinh trắc vân tay – các cấp độ của chỉ số ATD

Sinh trắc vân tay là gì

Trong sinh trắc vân tay chỉ số ATD phản ánh mức độ não và khả năng phối hợp các cơ trong việc truyền đạt và truyền tải thông tin. Trong sinh trắc vân tay chỉ số ATD phản ánh mức độ não và khả năng phối hợp các cơ trong việc truyền đạt và truyền tải thông tin. Tất cả ... Read More »

>