Tag Archives: chỉ số VAK

NẾU CON BẠN HỌC QUA VẬN ĐỘNG ?

sinh trắc vân tay

Trẻ học qua vận động là 1 trong 3 phương pháp tiếp thu kiến thức có trong bài báo cáo sinh trắc vân tay. Nhiều mẹ hay chia sẻ với mình là con chị ngồi học mà chẳng được chữ nào vào đầu, đọc lên đọc xuống rõ to mà lát sau hỏi quên hết em ạ! Nhiều mẹ lại ... Read More »

Chỉ số VAK – người học bằng mắt luôn nhanh hơn

sinh trắc học vân tay

Chỉ số VAK trong sinh trắc học vân tay là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các phương pháp tiếp cận hiệu quả qua thị giác, thính giác, và vận động Hồi còn đi học thâỳ cô hay dạy rằng: “ Mắt nhìn, tay viết, tai nghe”, các trò cố gắng kết hợp cả 3 giác quan trong ... Read More »

Sinh trắc dấu vân tay liên quan đến góc học tập cho con?

sinh trắc dấu vân tay

Kết hợp cùng chỉ số VAK trong bài báo cáo sinh trắc dấu vân tay mà mỗi trẻ có, bạn sẽ có góc học tập và không gian lí tưởng dành cho con. Chỉ số VAK ( Visual – Auditory – Kinesthetic ) trong báo cáo sinh trắc vân tay là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các ... Read More »

Sinh trắc vân tay – chỉ số K ( Kinestetic ) đặc tính của người vận động

sinh trắc vân tay chỉ số K

Trong sinh trắc vân tay chỉ số VAK ( Visual – Auditory – Kinesthetic ) là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các phương pháp tiếp cận hiệu quả qua thị giác, thính giác hoặc bằng sự vận hành của cơ thể. Kinestetic learning Đặc tính của người vận động – Người học thông qua vận động là ... Read More »

Sinh trắc vân tay – chỉ số Visual ( V), đặc điểm của người thi giác.

sinh trắc vân tay

Trong sinh trắc vân tay chỉ số VAK ( Visual – Auditory – Kinesthetic ) là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các phương pháp tiếp cận hiệu quả qua thị giác, thính giác hoặc bằng sự vận hành của cơ thể. V – (Visual Learning) Đặc điểm của người thính giác: – Người học thông qua 2 ... Read More »

>