Tag Archives: chủng vân tay nội tâm

Những chủng vân tay nội tâm, cô độc: WS, Arch, PE

Những chủng vân tay nội tâm, cô độc: WS, Arch, PE Những chủng vân tay này thường khép kín nội tâm, ít chia sẻ và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên mọi người nhiều khi cảm thấy không hiểu hết được họ. Đây là bất lợi trong việc xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh, ... Read More »

>