Tag Archives: chủng vân tay WE

WE – Chủng vân tay của những con người tỉ mỉ, tỉ mẩn khủng khiếp!

sinh trắc học dấu vân tay

WE – Chủng vân tay của những con người tỉ mỉ, tỉ mẩn khủng khiếp! Trong cuộc sống, công việc chắc hẳn chúng ta đã từng tiếp xúc với những người có nét tính cách sau: Cầu toàn, cẩn thận, chi tiết, cẩn thận và hay lo lắng và rất nóng tính. Nhưng họ nhanh nóng cũng nhanh nguội. Mình ... Read More »

Hoa tay trong sinh trắc học dấu vân tay

sinh trắc học dấu vân tay

Thực chất 1, 10, hay không có hoa tay nào thì không liên quan gì đến sự khéo tay, chỉ trừ khi chức năng vận động tinh của con tốt thì sẽ khéo tay. Dạng xoáy tròn này trong sinh trắc học dấu vân tay có tên là chủng vân tay Whorl. Trong sinh trắc học dấu vân tay, chủng ... Read More »

>