Tag Archives: chủng vân tay WT

Hoa tay trong sinh trắc học dấu vân tay

sinh trắc học dấu vân tay

Thực chất 1, 10, hay không có hoa tay nào thì không liên quan gì đến sự khéo tay, chỉ trừ khi chức năng vận động tinh của con tốt thì sẽ khéo tay. Dạng xoáy tròn này trong sinh trắc học dấu vân tay có tên là chủng vân tay Whorl. Trong sinh trắc học dấu vân tay, chủng ... Read More »

Sinh trắc học dấu vân tay và phân tích tính cách ngoại lai, nội tại WT, WS

sinh trắcdấu vân tay

Sinh trắc học dấu vân tay sẽ giúp bạn hiểu được những đặc trưng, những tố chất bẩm sinh và phong cách riêng của mình. Từ đó sẽ giúp tránh được những xung đột không đáng có, giải quyết được mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, từ đó xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp và môi trường làm việc ... Read More »

>