Tag Archives: Dermatoglyphics

Dermatoglyphics – Sinh trắc học dấu vân tay

sinh trắc học dấu vân tay

Ngành khoa học sinh trắc dấu vân tay ( Dermatoglyphics)  có liên quan đến sự phát triển và hình thành não bộ con người. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, các nhà khoa học trên thế giới đã đúc kết công trình nghiên cứu về ngành khoa học sinh trắc học dấu vân tay ... Read More »

>