Tag Archives: đội ngũ chuyên viên

Sinh trắc vân tay – Trí tuệ vận động

Sinh trắc vân tay – Thuyết đa thông minh gồm một nhóm gồm 8 loại hình thông minh: Trí tuệ giao tiếp xã hội, trí tuệ ngôn từ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ vận động, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ logic, trí tuệ hình ảnh,  trí tuệ nội tâm. Năm 1983 một nhà nghiên cứu cũng là giáo sư tại Đại ... Read More »

Sinh trắc vân tay – Trí tuệ hình ảnh

Sinh trắc vân tay – Thuyết đa thông minh gồm một nhóm gồm 8 loại hình thông minh: Trí tuệ giao tiếp xã hội, trí tuệ ngôn từ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ vận động, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ logic, trí tuệ hình ảnh,  trí tuệ nội tâm. Năm 1983 một nhà nghiên cứu cũng là giáo sư tại Đại ... Read More »

Sinh trắc vân tay – Trí tuệ logic

sinh trắc vân tay trí tuệ logic

Sinh trắc vân tay – Thuyết đa thông minh gồm một nhóm gồm 8 loại hình thông minh: Trí tuệ giao tiếp xã hội, trí tuệ ngôn từ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ vận động, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ logic, trí tuệ hình ảnh,  trí tuệ nội tâm. Năm 1983 một nhà nghiên cứu cũng là giáo sư tại Đại ... Read More »

Sinh trắc vân tay – chỉ số Visual ( V), đặc điểm của người thi giác.

sinh trắc vân tay

Trong sinh trắc vân tay chỉ số VAK ( Visual – Auditory – Kinesthetic ) là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các phương pháp tiếp cận hiệu quả qua thị giác, thính giác hoặc bằng sự vận hành của cơ thể. V – (Visual Learning) Đặc điểm của người thính giác: – Người học thông qua 2 ... Read More »

Tại sao bạn nên làm sinh trắc vân tay ở Youscan?

sinh trắc vân tay

Sinh trắc vân tay Youscan cam kết mang lại dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Sinh trắc vân tay Youscan tự hào là trung tâm có đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình có năng lực, được đào tạo chuyên sâu, sinh trắc vân tay Youscan luôn cam kết mang lại dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách ... Read More »

>