Tag Archives: đừng dạy con 1+1=2

Nếu muốn trở thành người giàu có, đừng dạy con 1+1=2?

Nếu muốn trở thành người giàu có, đừng dạy con 1+1=2? Nếu bạn chỉ dạy con những điều hiển nhiên thì con vẫn phát triển như các bạn bình thường. Nhưng để con vượt trội hơn hãy dạy con phép tính 1+1>2. Đây không phải là phép tính thông thường mà là phép tính của khôn ngoan và trí tuệ. ... Read More »

>