Tag Archives: giáo dục con

Phương pháp giáo dục con từ nhỏ

Phương pháp giáo dục con từ nhỏ Theo nghiên cứu khoa học: sự thông minh hay khả năng học hỏi của trẻ đến từ ba yếu tố: di truyền, phương pháp giáo dục và dinh dưỡng. Không ai có thể tác động được yếu tố di truyền, nhưng đối với yếu tố dinh dưỡng, các bậc phụ huynh có thể ... Read More »

>