Tag Archives: hoa tay

Hoa tay trong sinh trắc dấu vân tay

sinh trắcdấu vân tay

Đặc điểm của hoa tay dưới góc độ sinh trắc dấu vân tay Người không có hoa tay và người có 10 hoa tay có gì khác nhau không? Trên 1 bàn tay có 10 ngón. Ông bà ta ngày xưa thường có quan niệm rằng phải có nhiều hoa tay mới viết chữ hay chữ đẹp, có nhiều hoa ... Read More »

>