Tag Archives: khoa học dấu vân tay

Chủng vân tay Loop trong khoa học phân tích vân tay.

sinh trắc dấu vân tay

Chủng vân tay Loop được ví như là Nước, có tính cách uyển chuyển như Nước, linh động và thích nghi như Nước. Ông Francis Galtons là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hóa ... Read More »

>