Tag Archives: khoa học vân tay

Giá như sinh trắc dấu vân tay có sớm hơn!

Sinh trắc dấu vân tay giúp bạn hiểu tích cách con, tương tác với con và định hướng giáo dục con tốt nhất. Tình yêu thương của người bố là như vậy, bố mạnh mẽ, quyết đoán, con hư sẽ dùng hành động chứ không dừng lại ở lời nói nhẹ nhàng như mẹ, tôi vẫn nhớ những lần tôi ... Read More »

>