Tag Archives: làm sinh trắc vân tay chuyên nghiệp

RL – WC sự kết hợp của con dao hai lưỡi

sinh trắc vân tay

RL+ WC – Trong sinh trắc học vân tay thì đây là sự kết hợp của con dao hai lưỡi Trong sinh trắc học vân tay: WC thuộc chủng vân tay Whorl, RL thuộc chủng vân tay Loop – WC nhiều ý tưởng do họ tò mò, hay tìm hiểu. RL thì tư duy vượt giới hạn qua khuôn khổ ... Read More »

>