Tag Archives: sinh tắc vân tay youscan

Sinh trắc học dấu vân tay – Tỷ lệ vượt trội 2 bán cầu não

sinh trắc học dấu vân tay tỷ lệ 2 bán cầu não

Sinh trắc học dấu vân tay được Francis Galton khởi xướng vào cuối thế kỉ thứ XIX. Từ đó đến nay nó được phát triển mạnh mẽ nhờ một đội ngũ hùng hậu các nhà di truyền học và sinh vật học. Roger Wolcott Sperry là một nhà nghiên cứu sinh học thần kinh, người đã giành Giải Nobel Y học ... Read More »

Sinh trắc vân tay – chỉ số Visual ( V), đặc điểm của người thi giác.

sinh trắc vân tay

Trong sinh trắc vân tay chỉ số VAK ( Visual – Auditory – Kinesthetic ) là khả năng tiếp thu việc học tập bằng các phương pháp tiếp cận hiệu quả qua thị giác, thính giác hoặc bằng sự vận hành của cơ thể. V – (Visual Learning) Đặc điểm của người thính giác: – Người học thông qua 2 ... Read More »

>