Tag Archives: thuyết đa thông minh

Vận dụng thuyết đa thông minh trong việc dạy trẻ nhỏ.

Năm 1983 một nhà nghiên cứu cũng là giáo sư tại Đại học Harvard tên Howard Gardner đề xuất thuyết đa thông minh, một cái nhìn mới về trí thông minh đã được chấp nhận rộng rãi kể từ khi xuất bản, hiện đang được đưa vào chương trình trường học trên cả nước.  Trí thông minh được dùng để ... Read More »

Sinh trắc vân tay – Trí tuệ giao tiếp xã hội

Sinh trắc vân tay – Thuyết đa thông minh gồm một nhóm gồm 8 loại hình thông minh: Trí tuệ giao tiếp xã hội, trí tuệ ngôn từ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ vận động, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ logic, trí tuệ hình ảnh,  trí tuệ nội tâm. Năm 1983 một nhà nghiên cứu cũng là giáo sư tại Đại ... Read More »

>