Tag Archives: tính bảo mật của sinh trắc vân tay

TÍNH BẢO MẬT CỦA CÔNG NGHỆ SINH TRẮC VÂN TAY

TÍNH BẢO MẬT CỦA CÔNG NGHỆ SINH TRẮC VÂN TAY – Phần mềm Sinh trắc dấu vân tay được thiết kế bằng chế độ chụp ảnh dấu vân tay phục vụ cho việc xác định Core (Tâm điểm) và Delta (Giao điểm) nhằm phân tích tiềm năng con người tương ứng, phần mềm SVTV tại Youscan được bảo mật 2 ... Read More »

>