THẦN SỐ HỌC giúp khám phá bản tthân qua những con số 

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ?  

  • Bạn là ai? Tính cách nổi bật, đại diện cho con người của bạn là gì?
  • Bạn phản ứng như thế nào đối với niềm vui, nỗi buồn, các biến cố đặc biệt trong đời?
  • Hôn nhân của bạn thế nào? Bạn hợp với người nào?
  • Bạn nên ở đâu, ngôi nhà như thế nào, con đường nào hợp với bạn?
>