cuốn báo cáo phân tích 

BẬT MÍ NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA CON


Cuốn báo cáo sinh trắc vân tay thể hiện những điểm mạnh của con,

từ đó giúp bố mẹ xây dựng đường hướng phát triển cho con !

cấu trúc cuốn báo cáo phân tích của con 

Đặc trưng tính cách và hành vi của con

Chỉ số hấp thu việc học của trẻ TFRC 

Phân tích về 10 vùng não bộ để phân tích năng khiếu của trẻ

Phương pháp học tập VAK của trẻ và

9 chỉ số thông minh của trẻ

ĐĂNG KÝ LÀM SINH TRẮC VÂN TAY 

>