tính cách chủng vân tay


  Bài viết trong chuyên mục "Tính cách chủng vân tay"   

Chủng vân tay mắt công (WP/PE) có hình dạng xoáy tròn như hoa tay giống cái bia khi

xem thêm
CHỦNG VÂN TAY MẮT CÔNG (PE) VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chủng vân tay Đại bàng (WHORL) chiếm khoảng từ 30% đến 35% dân số trên thế giới, nó

xem thêm
CHỦNG VÂN TAY ĐẠI BÀNG CÓ TÍNH CÁCH NHƯ THẾ NÀO

Chủng vân tay được thể hiện qua dấu vân tay của mỗi người và dấu vân tay này

xem thêm
TÍNH CÁCH CỦA TRẺ QUA TỪNG CHỦNG VÂN TAY
Test tính cách chủng vân tay
>