tính cách chủng vân tay


  Bài viết trong chuyên mục "Tính cách chủng vân tay"   

Chủng vân tay mắt công (WP/PE) có hình dạng xoáy tròn như hoa tay giống cái bia khi

xem thêm

Chủng vân tay Đại bàng (WHORL) chiếm khoảng từ 30% đến 35% dân số trên thế giới, nó

xem thêm

Chủng vân tay được thể hiện qua dấu vân tay của mỗi người và dấu vân tay này

xem thêm
>