Uncategorized

Test nuôi dạy con từ 11 – 15 tuổi

Read More »

Test suy luận chủng vân tay từ hành vi

Read More »

Test trong cuộc sống

Read More »

Test tính cách chủng vân tay

Read More »

Đặc tính của chủng vân tay WS – chủng vân tay Đại bàng

Chủng vân tay WS được ví như Đại Bàng. Đây là biểu tượng của sự nhận thức, mạnh mẽ chủ động quyết tâm cao, không thích bị bắt buộc, mong muốn người khác lắng nghe, tuân thủ và theo những gì mình chỉ huy. Tính mục tiêu và sở hữu phong cách riêng. Nói về Đại Bàng tôi xin kể ... Read More »

>