Chuyên viên tư vấn vân tay của Youscan

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”452″ style=”vc_box_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”300×468″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text]

CHUYÊN VIÊN – NGUYỄN QUANG TIẾN

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-arrow”]Tư vấn cho hơn 820 gia đình có cách tương tác & nuôi dạy con hiệu quả[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ chuyên sâu về sinh trắc vân tay từ tổ chức American Dermatoglytics Analytics (ADA)[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”peacoc” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Tốt nghiệp xuất sắc các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển con người từ các diễn giả nổi tiếng như ADam-Khoo,Nguyễn Duy Cương,Trần Đăng Khoa …[/vc_message][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Giúp nhiều bạn trẻ có định hướng chính xác về tương lai nghề nghiệp lâu dài của mình, hạn chế nhảy việc[/vc_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=””]

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN VIÊN:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”left” css_animation=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnguyenquangtien.vmit|title:Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Ti%E1%BA%BFn|target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-envelope” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”center” css_animation=”” link=”url:to%3Atiennq%40youscan.vn|title:G%E1%BB%ADi%20email|target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”443″ style=”vc_box_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”400×505″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text css_animation=””]

CHUYÊN VIÊN – NGUYỄN TRỌNG BẮC

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-arrow”]Tư vấn cho hơn 500 gia đình biết cách tương tác & nuôi dạy con hiệu quả[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ chuyên sâu về sinh trắc vân tay từ tổ chức American Dermatoglytics Analytics (ADA)[/vc_message][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển con người[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”peacoc” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Tốt nghiệp xuất sắc các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển con người từ các diễn giả nổi tiếng như ADam-Khoo,Nguyễn Duy Cương,Trần Đăng Khoa …[/vc_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=””]

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN VIÊN:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”left” css_animation=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftrongbac0102%3Ffref%3Dts|title:Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20B%E1%BA%AFc|target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-envelope” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”center” css_animation=”” link=”url:http%3A%2F%2F%3Cform%20action%3D%22bacnt%40youscan.vn%22%3E|title:G%E1%BB%ADi%20email|target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”448″ alignment=”” style=”vc_box_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” css_animation=”” img_size=”400×451″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text css_animation=””]

CHUYÊN VIÊN – ĐÀO THỊ PHƯỢNG

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-arrow”]Tư vấn cho hơn 600 gia đình có cách tương tác & nuôi dạy con hiệu quả[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ chuyên sâu về sinh trắc vân tay từ tổ chức American Dermatoglytics Analytics (ADA)[/vc_message][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Cử nhân khoa công tác xã hội (tham vấn, tư vấn tâm lý trẻ và gia đình) trường Đại Học Công Đoàn[/vc_message][vc_message message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Tốt nghiệp xuất sắc các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển con người từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Duy Cương[/vc_message][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”info” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Từng có kinh nghiệm tư vấn hiệu quả một số ca cho bố mẹ có con bị hội chứng tăng động giảm chú ý.[/vc_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=””]

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN VIÊN:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”left” css_animation=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100009753485063%26fref%3Dts|title:Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng|target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-envelope” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”center” css_animation=”” link=”url:to%3Atiennq%40youscan.vn|title:G%E1%BB%ADi%20email|target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”450″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” css_animation=”” img_size=”390×552″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_column_text css_animation=””]

CHUYÊN VIÊN – NGUYỄN VĂN NINH

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-arrow”]Tư vấn cho hơn 600 gia đình có cách tương tác & nuôi dạy con hiệu quả, đặc biệt là gia đình có các phụ huynh quan tâm đến giáo dục sớm[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”sky” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ chuyên sâu về sinh trắc vân tay từ tổ chức American Dermatoglytics Analytics (ADA)[/vc_message][vc_message color=”” message_box_style=”solid” style=”rounded” message_box_color=”peacoc” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn” css_animation=”” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert”]Tốt nghiệp xuất sắc các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển con người từ các diễn giả nổi tiếng như ADam-Khoo,Nguyễn Duy Cương,Trần Đăng Khoa …[/vc_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=””]

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN VIÊN:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”left” css_animation=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftuvan.nguyenvanninh%3Ffref%3Dts|title:Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ninh|target:%20_blank”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”” width=”1/3″][vc_icon type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-envelope” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” color=”blue” background_style=”rounded” background_color=”grey” size=”md” align=”center” css_animation=”” link=”url:http%3A%2F%2F%3Cform%20action%3D%22bacnt%40youscan.vn%22%3E|title:G%E1%BB%ADi%20email|target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
>