Landing page quà tặng

LANDING PAGE QUÀ TẶNG

Trang đăng ký nội dung không được chứa menu càng ít nút càng tốt.

Headline cần tuân thủ nguyên tắc aida

A: Gây sự chú ý từ cái nhìn đầu tiên

I: Dành được sự quan tâm của khách hàng

D: ham muốn

A: Hành động

Dòng tiêu đề viết ra nội dung mà mình giúp được khách hàng.

  1. Wiifm

Mô tả đầy đủ lợi ích của sản phẩm miễn phí

  1. Hình ảnh

Để KH dễ hình dung

  1. Hướng dẫn đầy đủ cách đăng ký

Chúng tôi sẽ gửi qua tặng qua email của bạn, điền vào đây email bạn hay dùng nhất

Và chúng tôi giống như bạn, chúng tôi ghét spam. Chúng tôi không bao giờ share email của bạn.

>