Tag Archives: chủng loop

CHỦNG VÂN TAY LOOP

ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VÂN TAY LOOP Nhóm chủng vân tay Loop chiếm đến 60 – 65 % dân số thế giới. Bao gồm chủng vân tay Ulnar Loop (UL) và chủng vân tay Radial Loop (RL). Một cách gọi tên khác là chủng vân tay nước xuôi và chủng vân tay nước ngược. Chủng Loop biểu tượng của nó ... Read More »

>