Tag Archives: sinh trắc học vân tay. sinh trắc học vân tay Youscan

WC – chủng lắm tài nhiều tật trong sinh trắc học vân tay

sinh trắc học vân tay

WC là 1 chủng vân tay thuộc chủng vân tay Whorl trong sinh trắc học vân tay, là chủng có lắm tài nhưng lại rất nhiều tật. WC là 1 trong 9 chủng vân tay thuộc dạng chủng vân tay Whorl trong sinh trắc học vân tay Khả năng đàm phán thương lượng bẩm sinh, hay mặc cả giá => con ... Read More »

>