Tag Archives: thông minh âm nhạc

Trí thông minh âm nhạc

Thông minh âm nhạc là gì

Trí thông minh âm nhạc là gì Thông minh âm nhạc là 1 trong 8 loại hình thông minh thuộc thuyết đa thông minh của tiến sĩ Howard Gardner. Người có trí thông minh âm nhạc cao có khả năng phân biệt cao độ và trường độ của âm nhạc rất tốt. Người này có khả năng cảm âm tốt, ... Read More »

>