Tag Archives: chủng UL

Yêu sớm, chủng vân tay UL, bố mẹ nên làm gì?

Sinh trắc dấu vân tay

Chủng vân tay UL ( Ulnar Loop ) trong sinh trắc dấu vân tay là 1 trong chủng vân tay của chủng vân tay Loop. LÝ GIẢI DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC SINH TRẮC DẤU VÂN TAY  Theo nghiên cứu và thống kê trong lĩnh vực sinh trắc dấu vân tay thì chủng vân tay Ulnar Loop (UL) thường rất dễ yêu ... Read More »

>