Tag Archives: chủng vân tay WD

Những khuyến nghị mới về chủng vân tay WC / WD trong sinh trắc học dấu vân tay

Chủng vân tay WD

Trong khoa học sinh trắc học dấu vân tay thì những người mang chủng vân tay WC, WD thường là người sống tình cảm, thích nói và thích chia sẻ. Sinh trắc học dấu vân tay cho thấy mỗi chủng vân tay đều thể hiện điểm mạnh, điểm yếu đặc trưng. WC/WD – Âm dương hòa quyện, linh hoạt tính ... Read More »

>