Tag Archives: chủng vân tay Whorl Spiral

CHỦNG VÂN TAY WS

Chủng vân tay Whorl Spiral Ws – Sức mạnh của mục tiêu Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Mời bạn ... Read More »

>