Tag Archives: hiểu con

Giáo dục sớm giai đoạn trẻ từ 0 -6 tuổi

giáo dục sớm

Giáo dục sớm giai đoạn từ 0 – 6 tuổi được coi là giai đoạn phát triển bùng nổ của não bộ. Trong đó, 3 năm đầu đời chính là giai đoạn não bộ bé hoàn thiện 80% về kích thước, giai đoạn vàng để bạn giúp con khám phá mọi thứ về thế giới. Trong giai đoạn này, mọi ... Read More »

>