Tag Archives: tính cách khó chịu

Sinh trắc vân tay và những tính cách khó chịu ở trẻ cần điều chỉnh sớm.

Sinh trắc vân tay cho trẻ ích kỉ

Khoa học sinh trắc vân tay sẽ đưa ra tính cách bẩm sinh của trẻ, làm rõ nguyên nhân vì sao trẻ lại có những tính cách khó chịu như vậy. Bà Charlotte Woff – Nhà nghiên cứu vân tay giải thích mối liên hệ giữa vân tay và ý thức. Kết quả cho thấy sự tương quan trực tiếp từ ... Read More »

>