Tính cách chủng vân tay

CHỦNG VÂN TAY MẮT CÔNG (PE) VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chủng vân tay mắt công và khuyến nghị

Chủng vân tay mắt công và khuyến nghị Read More »

CHỦNG VÂN TAY ĐẠI BÀNG CÓ TÍNH CÁCH NHƯ THẾ NÀO

Tính cách chủng vân tay phối hợp

Chủng vân tay Đại bàng (WHORL) chiếm khoảng từ 30% đến 35% dân số trên thế giới, nó được gọi là chủng vân tay đại bàng vì những người thuộc chủng vân tay này đều có tính cách như một chú đại bàng sống trên núi: Mạnh mẽ, tự do, có định hướng rõ ràng và vô cùng quyết đoán. ... Read More »

TÍNH CÁCH CỦA TRẺ QUA TỪNG CHỦNG VÂN TAY

Tính cách của trẻ qua chủng vân tay

Chủng vân tay được thể hiện qua dấu vân tay của mỗi người và dấu vân tay này là duy nhất và không thay đổi trong suốt cuộc đời. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng dấu vân tay ở mỗi ngón đều khác nhau và chỉ thay đổi về kích cỡ khi lớn lên. Hiện nay, có nhiều ... Read More »

Test tính cách chủng vân tay

Read More »

>