Chủng vân tay Loop trong khoa học phân tích vân tay.

Chủng vân tay Loop được ví như là Nước, có tính cách uyển chuyển như Nước, linh động và thích nghi như Nước.

Ông Francis Galtons là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hóa việc phân chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân Whorl, vân Loop, vân Arch. Năm 1892, ông nghiên cứu về hình dạng các chủng vân tay thì sự kết hợp giữa các chủng vân tay khác nhau có thể giúp khám phá thú vị vì tính cách đặc trưng của con người. Khoa học sinh trắc vân tay sẽ nói rõ hơn về các chủng vân tay này.

Chủng vân tay Loop có 2 chủng vân tay là UL và RL

  1. Chủng vân tay UL
Chủng vân tay UL

                             Chủng vân tay UL

 Là người của xã hội,cộng đồng. Người mang chủng này khá hiền và lành tính, dễ bị người khác chèn ép
– Lãng mạn, thích sự tự do.
– Khả năng giao tiếp khá tốt. Họ dễ gần với mọi người nhưng không bao giờ là người chủ động tạo mối quan hệ
– Mềm mại,nhẹ nhàng và cởi mở. Không thích sự mâu thuẫn, gay gắt, rất cần sự khích lệ và những lời khen ngợi
– Biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác. Là một người dễ bị người khác ảnh hưởng.
– Họ làm việc theo cảm tính và dễ thay đổi mục tiêu của mình

2. Chủng vân tay RL

Chủng vân tay RL

                               Chủng vân tay RL

– Là một trong những chủng mạnh mẽ và thông minh
– Thường suy nghĩ với tư duy vượt giới hạn khi mọi việc trở nên phức tạp
– Theo đuổi sự độc đáo hay khác biệt từ những người khác. Dám nghĩ dám làm những điều mới lạ đôi khi bị cho là lập dị
– Tư tưởng sáng tạo. Rất hay đặt những câu hỏi độc đáo khiến người khác không thể trả lời được
– Có khả năng giải quyết tình huống khi nước đã đến chân
– Mong muốn tự do, không thích bị ràng buộc trong khuôn khổ truyền thống.

Sinh trắc vân tay

Đặc điểm chủng vân tay Whorl

Đặc điểm chủng vân tay Arch.

>