Phân tích dấu vân tay và những bằng chứng khoa học

Ngành khoa học phân tích dấu vân tay hay còn gọi là sinh trắc học dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ. Tên khoa học là Dermatoglyphics

– 1685: Cuốn sách đầu tiên về vân tay học do Gouard Bidloo viết được xuất bản

– 1686: Marcello Malpoghi Barcelona – Người đầu tiên dùng kính hiển vi quan sát vân tay và ghi chép vào biên niên sử

 – 1788: J.C.A Mayer – Người đầu tiên soạn thảo các nguyên tắc cơ bản khi phân tích vân tay và phát hiện vân tay của mọi người không trùng nhau

 – 1823: John E.Purkinje Breslau – Người đầu tiên chia vân tay thành 9 loại

– 1880: Trong tạp trí Nature, Bác sĩ người Anh Henry Faulds đưa ra kiến nghị lấy dấu vân tay của tội phạm tại hiện trƣờng xảy ra vụ án và đưa ra lý luận gen vân tay

1892: Francis Galton – Người đầu chia vân tay thành 3 nhóm : Whorl, Loop, Arch

1897: Harris Hawthorne Wilder – Nghiên cứu các gò trên bàn tay và gọi chúng là 3 điểm bán kính A, B, C; đồng thời đưa ra các chỉ dẫn về các loại vân chính

1926: Nhà giải phẫu học người Mỹ Harold Cummins và Midlo đã mở đường cho vân tay học (Dermatoglyphics) ra đời và phát biểu thuật ngữ “dermatoglyphics” (derma = skin, glyph = carving)

1958: Noel Jacquin đã phát hiện ra đặc trƣng tính cách của con người qua so sánh các loại vân tay khác nhau

– 1967: Beryl B.Hutchinson – Người đầu tiên phát hiện vân tay học có thể chứng minh đặc trưng tính cách bẩm sinh của mỗi người

– 1974: Beverly C.Jaegers nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng các ký hiệu vân tay hiển thị trên bàn tay có thể cho biết đặc trưng tâm lý của con người BẰNG CHỨNG KHOA HỌC VỀ PHÂN TÍCH VÂN TAY

Henry Faulds (1843-1930): Cuối thế kỉ 19, năm 1880, tiến sĩ ngƣời Anh Henry Faulds đưa ra lý luận số lượng vân tay RC (Ridge Count). Trong đó, giá trị RC cho biết số lượng vân tay trên ngón tay liên quan đến tiềm năng về trí tuệ của mỗi ngƣời. Cũng trong năm 1880: Trong tạp trí Nature, ông đưa ra kiến nghị lấy dấu vân tay của tội phạm tại hiện trường xảy ra vụ án và đưa ra lý luận gen vân tay.

phân tích dấu vân tay

                       Henry Faulds (1843-1930)

Francis Galtons (cháu của Charles Darwin) là người đầu tiên phát hiện ra vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hóa việc phân loại vân tay của Purkin- je và chia vân tay thành 3 loại lớn: vân song (không có tam giác điểm – chủng Arch), vân móc (có một tam giác điểm chủng Loop), vân xoáy (có hai tam giác điểm – chủng Whorl).

phân tích dấu vân tay

                                   Francis Galtons

Charlotte Woff – Nhà nghiên cứu vân tay (1897-1986): Bà chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, biểu đồ và một ít các công cụ máy móc của thời kỳ đó để giải thích mối liên hệ giữa bàn tay và ý thức.

Qua kết quả thống kê cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa mỗi bàn tay với ý thức và tiềm ý thức của con người; giữa các ngón tay với nhận thức và tư duy. Đồng thời bà cũng cho biết ngón cái và ngón trỏ có thể cho biết năng lực tự ý thức và ý chí của mỗi người.

Beryl Hutchinson MBE (1891-1981): Sau Noel Jacquin, Bà là người kế nhiệm điều hành Hiệp hội nghiên cứu các loại hình sinh lý (Society for the Study of Physio- logical Patterns – SSPP) trên 30 năm

Năm 1967, Berly B.Hutchison – Người đầu tiên phát hiện vân tay học có thể chúng minh đặc trưng tính cách bẩm sinh.

Sinh trắc vân tay Youscan luôn tự hào là trung tâm phân tích dấu vân tay có đội ngũ tư vấn NHIỆT TÌNH, có NĂNG LỰC, được ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU, YOUSCAN luôn CAM KẾT mang lại DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG NHẤT cho khách hàng với những ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG.

Phân tích dấu vân tay 

>